Nederlands   English


Inspecties & AfnamenEén van de activiteiten waar Pieper QSI zich mee bezighoudt, is het verzorgen van diverse zaken die met het inspecteren voorafgaand of tijdens de productie te maken hebben alsmede met het adviseren in het toe te passen NDO onderzoek.

Dit betreft o.a. de volgende werkzaamheden: Inspecties & afnamen
  • Het uitvoeren van visuele (las)inspecties conform van toepassing zijnde internationale normen, tekeningen en/of klant specificaties tijdens de productie voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers

  • Wij verzorgen wereldwijd uw afname inspecties m.b.t. de totale kwaliteit van producten / constructies conform de eisen vermeld in opdrachtspecificaties en van toepassing zijnde internationale normen.

  • Opstellen van Inspectie & Keuring richtlijnen (ITP) voor gebruik tijdens de productie, alsmede het uitvoeren van inspecties conform Inspectie & Keuring richtlijnen en bijbehorende rapportage.

  • Adviseren van opdrachtgevers en producenten ten aanzien van het toepassen van Niet Destructieve onderzoeksmethoden, alsmede het opstellen van niet destructieve keuringsvoorschriften.

  • Projectbegeleiding tijdens uitvoeren van niet destructie onderzoek, zoals: Magnetisch, Penetrant, Ultrasoon en/of Radiografisch onderzoek.