Samenwerkingsverband EN ISO 3834


Gepubliceerd op: 30 september 2011 om 10:39

Opstellen kwaliteitshandboeken m.b.t. EN ISO 3834 / EN 1090.

Het lassen wordt voor de fabricage van veel producten breed toegepast en voor sommige bedrijven is dit zelfs een kernactiviteit. Deze producten kunnen varieren van eenvoudig tot uiterst complex.
Voorbeelden van dit soort producten zijn o.a. drukvaten, landbouwwerktuigen, kranen, bruggen en transportvoertuigen.
Hierdoor heeft het lassen een grote invloed op de fabricagekosten en kwaliteit van het product. Het is daarom van het grootste belang dat dit proces correct wordt uitgevoerd en er voldoende bewaking van de kwaliteit van dit proces en bij behorende neven processen wordt uitgevoerd.

Daarom worden productiebedrijven welke zich bezighouden met laswerkzaamheden steeds vaker door regelgeving (EN 1090) en/of opdrachtgevers verplicht tot het opstellen en implementeren van een kwaliteitshandboek conform één van de delen van de EN ISO 3834.

Vanuit de markt komt steeds vaker de vraag bedrijven hierbij te begeleiden en om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen is Pieper QSI per 1 oktober 2011 een samenwerking aangegaan met het bedrijf DT Welding uit Zwaag. 
De kennis van beide bedrijven wordt hierbij gebundeld en de samenwerking wordt naar buiten gebracht onder de naam TP QA Support. 

Logo TP QA Support

Na een inleidend gesprek wordt het bedrijf doorgelicht om te zien wat de stand van zaken is m.b.t. de kwaliteitsborging in het algemeen en de relatie tot de EN ISO 3834. Indien nodig wordt hierna een plan van aanpak opgesteld en/of zal direct worden begonnen met het beschrijven in procedures van de evnetuele hiaten en het opstellen van de benodigde standaard formulier.

Uiteindelijk zal het gehele handboek ter beoordeling worden aangeboden aan een certificerende instantie.
Ook het certificeren van het kwaliteitssysteem door deze instantie wordt indien gewenst door TP QA Support georganiseerd en/of begeleid.